Informatie over de praktijk van:

Naam praktijk InVerbinding, Praktijk voor Authentieke Haptonomie
Naam Hetty van Dalen-Wilkens
Adres Woordsesteeg 13B - 6605 JB - Wijchen
Telefoon 0246423656
E-mailadres info@authentiekehaptonomiewijchen.nl
Website www.authentiekehaptonomiewijchen.nl/
Beroep/specialisatie Haptotherapeut VVH
Registraties geregistreerd bij W I H en BATC.
Bijzonderheden Voor individueel therapeutische - en pre/post natale ouders en kind begeleidingen. Om vanuit andere invalshoek, je gevoel, met je problemen/ klachten te leren omgaan.
De haptonomische begeleiding leert je te ontdekken wat er kan veranderen als je je voor zo'n probleem openstelt of juist afsluit.

De Haptonomie gaat er vanuit dat de mens beschikt over een sterk zelfhelend vermogen met daarin het gevoel als leidraad. In een aantal inleidende sessies worden de mogelijkheden om (weer) te (leren) voelen en in contact te komen met jezelf 'wakker' gemaakt en of geaccentueerd. Het (weer) leren voelen van jezelf, in relatie met de ander en je omgeving is een persoonlijke leerproces met een therapeutisch karakter. Verstoringen van het gevoel of het omgaan met gevoelens die gaande weg het leven ontstaan kunnen zijn, zijn mogelijke veroorzakers van (lichamelijke)klachten en problemen.
Een ontdekkingsreis ...........