Alle Haptonomen.nl

Haptotherapeut/ Haptonoom

Frequently Asked Questions Alle Haptonomen.nl

 

 1. Waarom en door wie wordt deze website gemaakt?

 2. Wie kan een vermelding krijgen op www.www.alleHaptonomen.nl?

 3. Hoe is het met de vindbaarheid van de adressenlijsten?

 4. Waarom deze adressenlijst, we hebben toch de website van de VVH

 5. Voor wie zijn de andere adressenlijsten bedoeld?

 6. Hoeveel kost het als ik ook op een andere adreslijst of andere provincie een vermelding?

 7. Wat zijn de kosten?

 8. Als ik een wijziging wil aanbrengen, hoe werkt dat?

 9. Hoe zit het met de factuur?

 10. Hoe geef ik mij op?

 11. Kan ik mij na opgave nog bedenken en van mijn aanmelding afzien?

 12. Hoe beëindiging ik mijn deelname?

 13. Hoe zit het met de wet opzegging lidmaatschap?

(alle op deze pagina vermelde kosten zijn ex 19% btw)

Waarom en door wie wordt deze website gemaakt?
Deze website is een uitgave van www.amerweb.nl. Initiatiefneemster van dit bureau is Lydie van Leeuwen. Zij is o.a. werkzaam als webdesigner en als eerstelijnspsycholoog. Als verwijzer weet zij hoe belangrijk het is om via internet bv. een haptotherapeut te kunnen vinden. Haar bureau voor webdesign Amerweb, is gespecialiseerd in het maken van websites voor hulpverleners in de gezondheidszorg. Dit bureau maakt ook andere succesvolle websites met informatie en adressen zoals www.allecoaching.nl,www.allepsychologen.nlwww.gz-psychologennet.nlwww.psychologennet.nl, en www.allehypnotherapeuten.nl.  Doelstelling is steeds dat hulpverleners op internet makkelijker gevonden kunnen worden door cliënten. Amerweb investeert veel in het er voor zorg dragen dat deze websites hoge posities halen in de zoekmachines, waardoor deze websites erg goed gevonden worden.
►top
Wie kan een vermelding krijgen op www.www.alleHaptonomen.nl?
Indien u een relevante opleiding heeft in de haptonomie, en als behandelaar in de haptonomie werkzaam bent, bv. als haptonoom, haptotherapeut of fystiotherapeut kunt u zich aanmelden voor een vermelding.
►top
Hoe is het met de vindbaarheid van de adressenlijsten?
De websites worden erg goed gevonden.  Als u zoekt op ‘haptonoom of haptotherapeut’ ziet u al snel de websitewww.alleHaptonomen.nl verschijnen. De bezoekersaantallen zijn dan ook voor al deze websites zeer hoog. Wij hebben hier veel in geïnvesteerd, omdat het voor u belangrijk is om immers met uw vermelding ook goed gevonden te worden.
►top

Waarom deze adressenlijst, we hebben toch de website van de VVH
De website van de Vereniging voor Haptotherapeuten wordt inderdaad erg goed gevonden als gezocht wordt op het zoekwoord ‘haptotheratpeut’. De meeste mensen zoeken echter op niet op het woord ‘haptotherapeut’, maar op het woord ‘haptonoom’, en komen dan op de website www.allehaptonomen.nl cq. www.allehaptotherapeuten.nl terecht.

                                                                                                                                                   ►top
Voor wie zijn de andere adressenlijsten bedoeld?
– 
Op de website www.allecoaching.nl staan beroepskrachten op vermeld die werkzaam zijn als ‘coach’. 
– 
Op de website www.allehypnotherapeuten.nl staan hypnotherapeuten vermeld.
– Op de website www.allehaptonomen.nl staan beroepskrachten op vermeld die werkzaam zijn als behandelaar in de haptonomie.
– Op de website www.allepsychologen.nl staan psychologen, pedagogen en psychiaters op vermeld.
►top
 Hoeveel kost het als ik ook op een andere adreslijst of andere provincie een vermelding? 
Voor slechts 12,50 euro per jaar, heeft u een extra vermelding op een andere adreslijst of andere provincie. Heeft u twee praktijkadressen, dan kost een vermelding voor het 2e praktijkadres ook 12,50 euro.
►top
Wat zijn de kosten? 
De jaarlijkse kosten per adreslijst zijn 12,50 euro. U wordt dan vermeld op de adreslijst van uw regio. Tegen meerkosten kan een informatiepagina toegevoegd worden en/of koppelingen aan emailadres en website. De éénmalige kosten die nodig zijn om uw vermelding aan te maken zijn 25 euro. Voor extra zaken als en eigen informatiepagina ed. betaalt u ook éénmalige kosten. 
Zie ook de pagina Tarieven.
                                                                                                                                                   ►top
Als ik een wijziging wil aanbrengen, hoe werkt dat?
Per mail stuurt u uw wijziging toe naar info@amerweb.nl . Vermeld daarbij de volgende zaken:
–  de adreslijst waar de wijziging op aangebracht moet worden
–  de provincie waar u op vermeld staat
–  de wijzigingen die u aan wilt brengen.
De kosten zijn 15 euro per wijziging.
►top
Hoe zit het met de factuur? 
Indien u zich via de email opgeeft voor een vermelding gaat u akkoord met de vermelde voorwaarden, de kosten, en de daaraan verbonden betalingsverplichting. U ontvangt een factuur, overeenkomstig de kostenzoals op deze pagina’s vermeld staan. U gaat akkoord met de elektronische toezending van facturen. Facturen worden in .pdf formaat aangemaakt en verzonden per email. U dient het door u opgegeven e-mailadres werkend te houden en Amerweb op de hoogte te brengen van wijziging hiervan. Als u dat niet doet, heeft u de kans dat u de facturen niet ontvangt, terwijl u wel verantwoordelijk bent voor de betaling.
►top
Hoe geef ik mij op? 
Als u de pagina’s voorwaarden en tarieven gelezen heeft, klikt u door naar het opgaveformulier. Dit vult u in. Aan het eind dient u akkoord te gaan met de voorwaarden, voordat u op ‘verzend’ drukt. Indien u zich via de email opgeeft voor een vermelding gaat u akkoord met de vermelde voorwaarden en de kosten.                                                                                                                                                   ►top

Kan ik mij na opgave nog bedenken en van mijn aanmelding afzien? 
Nee, dat is helaas niet mogelijk. Als u het opgaveformulier verzend, dan gaat U immers akkoord met de kosten en de voorwaarden. U heeft dus opdracht gegeven om werkzaamheden voor u te laten uitvoeren, en dan is het dus helaas niet mogelijk om daar weer van af te zien. U kunt natuurlijk wel opzeggen om zo de verlenging van uw contract stop te zetten. 
Let dus goed op: Wanneer u het opgaveformulier invult en op ‘Verzend’ klikt zet u een digitale handtekening voor een overeenkomst; u verklaart u de ‘Tarieven en voorwaarden’ gelezen te hebben en akkoord te gaan met de inhoud hiervan. Deze online aanmeldingsprocedure is goedgekeurd door Gerechtsdeurwaarder West-Brabant te Zevenbergen.
                                                                                                                                                   
►top

Hoe beëindiging ik mijn van deelname?
Deelname is steeds voor de duur van een jaar. Uw deelname  wordt stilzwijgend verlengd steeds met een periode van één jaar.  Opzegging dient 2 maanden van te voren te gebeuren, dit dient u per e-mail te doen. U krijgt dan een bevestiging, hetgeen voor u bewijs is van uw opzegging. Bij latere afmelding dient de bijdrage voor het betreffende jaar volledig voldaan te worden.  Bij prijsverhogingen heeft u vanzelfsprekend het recht uw deelname niet te verlengen, en bent u niet gebonden aan de opzegtermijn!
►top

Hoe zit het met de nieuwe wet opzegging lidmaatschap?

Vanaf 1 december 2011 is een nieuwe wettelijke regeling van kracht (de Wet van Dam) ten aanzien van stilzwijgende verlenging en de opzegtermijn van abonnementen, lidmaatschappen en overige overeenkomsten. De Wet Van Dam is bedoeld voor consumenten: particuliere personen die niet beroeps- of bedrijfsmatig contracten sluiten. Bedrijven vallen hier niet onder en zijn dus gebonden aan de gewone regels uit de algemene voorwaarden van de leverancier, Deze regeling geldt niet voor deze adressenlijsten omdat dat een zakelijk contract betreft. Onze opzeggingsregeling blijft hetzelfde:opzegging dient 2 maanden van te voren te gebeuren, zie hierboven. Kortom: omdat u deze dienst als bedrijf afneemt, mag de deelname stilzwijgend verlengd worden.
Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact op via info@amerweb.nl