Alle Haptonomen.nl

Haptotherapeut/ Haptonoom

Kwaliteit haptonomen/ haptotherapeuten

Opleiding
U kunt de kwaliteit onder andere beoordelen aan de hand van de opleiding die de haptonoom / haptotherapeut genoten heeft. Er zijn diverse opleidingen die opleiden in de haptonomie. Veel hebben zij vóór de opleiding in de haptonomie of haptotherapie een volledige HBO-opleiding gevolgd, bijvoorbeeld als fysiotherapeut en vervolgens een specifieke opleiding in de haptonomie. Deze opleidingen worden onder andere verzorgd door de Academie voor Haptonomie te Doorn, het Instituut voor Toegepaste Haptonomie te Nijmegen en Synergos te Amersfoort.

Registraties
Daarnaast kunt u kijken van welke beroepsverenigingen een haptonoom / haptotherapeut lid is. Zo is er de Vereniging van Haptotherapeuten VVH, de beroepsvereniging voor GZ-Haptotherapeuten. Daarnaast zijn er diverse andere beroepsverenigingen waar eisen gesteld worden aan kwaliteit, nascholing, intervisie ed. zoals de NFG, SRBAG, RING, VIT waar haptonomen cq. haptotherapeuten zich bij aangesloten hebben. Bij het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) zijn veel fysiotherapeuten aangesloten die opgeleid zijn in de haptonomie. Bij de VHZB (Vereniging Haptonomische ZwangerschapsBegeleiders) zijn hulpverleners aangesloten, die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van de zwangerschap.

Op de adreslijsten vindt u vaak een doorkoppeling naar eigen informatie van de  haptonoom / haptotherapeut, of een koppeling naar een eigen website.
Bezoek deze pagina’s als u meer informatie wilt, bijvoorbeeld over opleiding, registraties en  specialisaties van de betreffende haptonoom of haptotherapeut.